Κώνοι (Arbors) ,κόλετσ και διάφορα συστήματα συγκράτησης των κυριότερων κατασκευαστών μηχανών CNC και ρούτερ.