Κατασκευάζονται από καρβίδιο υψηλής σκληρότητας (ultra fine micrograin). Ο τύπος single flute βοηθάει την άμεση εξαγωγή του αποβλήτου απο τη ζώνη κοπής με αποτέλεσμα να έχουμε μια καθαρότερη επιφάνεια κοπής.

Τα Utype endmills είναι κατάλληλα για την χρήση σε αυτόματους παντογράφους (cnc routers) με ή χωρίς την χρήση ψυκτικού υγρού. Για Plexiglass, ακρυλικά, θερμοπλαστικά, foam materials κ.α. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για την κοπή αλουμινίου.

Διατίθενται σε διαστάσεις (mm) και (inches).

Κοντύλια endmills καρβιδίου για plexiglass και πλαστικών τύπου Utype